Přejít k obsahu

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)

1. Program DVPP „Předcházení školní neúspěšnosti“

  • 5 kurzů
  • 40 hodin

Říjen 2016:

  • Specifika komunikace učitele s rodiči žáků ohrožených školní neúspěšností (5 hodin, KPS) + Práce s kulturní diverzitou 3 hodiny, KPG) / 20.10.2016

Prosinec 2016:

  • Možnosti pozitivní psychologie při ovlivňování klimatu školy a školní třídy (6 hodin, KPS) + Zvládání problémového chování žáků (2 hodiny, KPS) / 07.12.2016

Březen 2017:

  • Specifika práce s heterogenní skupinou žáků na ZŠ (10 hodin, KPG) / 27.03.2017

Duben 2017:

  • Zvládání problémového chování žáků (5 hodin, KPS) + Práce s kulturní diverzitou (3 hodiny, KRF) / 06.04.2017

Květen 2017:

  • Specifika komunikace (2 hodiny, KPS) + Práce s kulturní diverzitou (4 hodiny, KČJ) / 12.05.2017

Výjezdní školení (ZŠ Rokycany, ZŠ Hrádek a ZŠ Strašice):

2. Kurz DVPP „Podpora čtenářské gramotnosti na 1. st. ZŠ“

3. Kurz DVPP „Podpora čtenářské gramotnosti na 2. st. ZŠ“

4. Kurz DVPP „Logopedický preventista“

Patička