Přejít k obsahu

CESTY K INKLUZI – CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000166

Logolink_OP_VVV_hor_barva_cz

Anotace  projektu:

 • Projekt aplikuje změny paradigmatu v přístupu k žákům s potřebou podpůrných opatření při respektování odlišností i práva každého dítěte na vzdělávání ve škole hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je prevence školní neúspěšnosti znevýhodněných dětí a posílení spolupráce mezi školami, rodinami a neziskovými organizacemi. Budou realizovány kroužky a doučování pro žáky, vzdělávací kurzy pro pedagogy, workshopy pro rodiče, posíleny služby školních poradenských pracovišť, podpořeno sdílení dobré praxe.

Řešitel projektu:

 • PhDr. Josef Slowík, Ph.D.

Finanční alokace:

 • celkem 33 831 195,43 Kč
 • Příspěvek EU: 28 756 516,11 Kč
 • Národní veřejné zdroje: 3 383 119,54 Kč
 • Vlastní zdroj financování: 1 691 559,78 Kč

Partneři projektu:

 • Základní škola a mateřská škola Blížejov, příspěvková organizace
 • Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
 • Základní škola a Mateřská škola Hrádek, okres Rokycany, příspěvková organizace
 • Masarykova základní škola Plzeň, Jiráskovo náměstí 10, příspěvková organizace
 • Základní škola Poběžovice, okres Domažlice
 • Základní škola Jižní předměstí Rokycany, příspěvková organizace
 • Základní škola Karla Vokáče, Strašice
 • Tyršova základní škola a mateřská škola Plzeň, U Školy 7, příspěvková organizace

Patička